FANDOM


Miejska legenda – informacja z pozoru prawdopodobna rozpowszechniania w kręgach towarzyskich, Internecie lub w mediach, budząca wielkie emocje u odbiorców. Miejskie legendy zazwyczaj są nieprawdziwe.

Miejskie legendy elektryzują słuchaczy i prowokują ich do komentarzy i dalszego jej przekazywania. Miejskie legendy dotyczą powszechnych zjawisk lub znanych osób. Obieg tego rodzaju plotek znacznie przyspieszył Internet. Miejskie legendy są często przekształceniem wcześniejszych opowieści ludowych (np. Czarna wołga lub porywanie dzieci przez Cyganów). Legendy miejskie często ewoluują tak, by pasowały do obecnych realiów (np. obecnie porywają dzieci głównie pedofile i narkomani w centrach handlowych).

Cechy Edytuj

  • Źródło informacji lub autor jest nieznany,
  • opisywanie wydarzenia są bardzo prawdopodobne,
  • opisywanie wydarzenia są niesamowite lub szokujące,
  • często dotyczą spraw trudnych do zlekceważenia lub mają za zadanie powielać stereotypy.